Mide Kanseri

Mide kanseri ülkemiz için son yıllarda azalmasına rağmen halen önemli bir kanser türüdür. Oturmuş bir tarama yöntemi olmadığından sinsi bir şekilde ilerleyerek genellikle dördüncü yani son evrede teşhis edilmesi nedeniyle sıklıkla ölümcül olabilmektedir. Son yıllarda yeni kemoterapi kombinasyonları, antianjiyojenik ajanlar ve immünoterapi ile yaşam süresi artış göstermiştir.

Birçok kanserde olduğu gibi mide kanseri erken evrede yakalandığı zaman tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi sıklıkla uygulanması gerekir. Bunun nedeni yineleme yani nüks riskinin çok yüksek olmasındandır. Kemoterapi ve radyoterapi ile bu risk bir miktar azalmaktadır. Bir başka yöntem ise cerrahi öncesi yapılan kemoterapi ya da kemoterapi ile birlikte yapılan radyoterapidir.

En sık kullanılan kemoterapi ilaçları sisplatin, karboplatin, oksaliplatin, epirubisin, kapesitabin, 5-fluorourasil ve dosetakseldir. Bunun yanında ramusirumab, pembrolizumab ve nivolumab gibi ilaçlar da uygun hastalarda kullanılabilir.

Prof. Dr. Özcan Yıldız - Logo

Uzmanlık Alanları

Genel Tıbbi Onkoloji
Kökeni Belli Olmayan Metastatik Tümörler
Ürolojik Tümörler
Göğüs Kanseri
Sindirim Sistemi Tümörleri
Nöroendokrin Tümörler
Karsinoid Tümörler
Kanserde Risk Faktörleri
Tarama Yöntemleri
Kanserden Korunma
Adenokarsinom

Medipol Mega

Adres : TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çıkışı
No: 1 Bağcılar 34214 İstanbul
Telefon : 444 70 44
(0212) 460 77 77
Faks : (0212) 460 70 70

Sosyal Medya hesaplarımı takip edin, son gelişmelerden haberdar olun.