Prostat Kanseri

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser olup akciğer kanserinden sonra en sık ölüme neden olan kanserdir. Prostat kanserinin tedavisindeki amaç her kanserde olduğu gibi hayatta kalmayı uzatmak, komplikasyonları önlemek, tedavi yan etkilerini en az düzeyde tutarak yaşam kalitesini üst düzeyde tutmaktır. Tedavi yöntemlerinin içerisinde hormon tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve nükleer tıpta kullanılan lutesyum ve radyum gibi radyofarmasötik ajanlar vardır. Tedavi başarısı bu yöntemleri hastanın yakınmalarına ve hastalığın biyolojik seyrine göre sıralı olarak ustaca kullanmaya bağlıdır.

Son yıllarda metastatik prostat kanserinin tedavisinde bir paradigma değişimi yaşanmıştır. En önemli değişiklik kastrasyona rağmen ilerleyen yani PSA’nın tekrar yükselerek ilerleyen hastalıkta önerilen dosetaksel tedavisinin hem yüksek riskli hem de metastatik hormona duyarlı hastalıkta medikal kastrasyon tedavisiyle birlikte kullanılabilmesidir.

Prostat kanserinde evreleme ve risk hesaplama tedaviyi yönlendirmede çok önemli yer tutar. Bazı prostat kanserlerinde sadece takip önerilebilirken bazılarında sadece radyoterapi ya da cerrahi, bazılarında ise tüm yöntemlerin uygulanması gerekebilir.

En sık kullanılan kemoterapi ilaçları dosetaksel ve kabazitaksel isimli ilaçlardır. Bunun yanında abirateron (Zytiga) ve enzalutamid (Xtandi) ağızdan uygulanabilen nispeten daha az yan etkiye sahip hormon blokajı yapan ilaçlardır.

Prof. Dr. Özcan Yıldız - Logo

Uzmanlık Alanları

Genel Tıbbi Onkoloji
Kökeni Belli Olmayan Metastatik Tümörler
Ürolojik Tümörler
Göğüs Kanseri
Sindirim Sistemi Tümörleri
Nöroendokrin Tümörler
Karsinoid Tümörler
Kanserde Risk Faktörleri
Tarama Yöntemleri
Kanserden Korunma
Adenokarsinom

Medipol Mega

Adres : TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çıkışı
No: 1 Bağcılar 34214 İstanbul
Telefon : 444 70 44
(0212) 460 77 77
Faks : (0212) 460 70 70

Sosyal Medya hesaplarımı takip edin, son gelişmelerden haberdar olun.