Prof. Dr. Özcan Yıldız

Yayınlar

Ulusal Sözlü Bildiri ve Posterler
 1. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Tip 2 Diabetik Hastalarda HbA1c Düzeyi ile Retinopati Arasındaki İlişki, 36.Ulusal Diyabet ve 5.Uluslararası Obezite sempozyumu, Mayıs, 2000, Gaziantep. (7 isimli, 2. isim)
 2. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Dahiliye Diabet Polikliniği’ne başvuran Tip 2 Diabetli Hastaların istatistiksel analizi, 36.Ulusal Diyabet ve 5.Uluslararası Obezite sempozyumu, Mayıs, 2000 Gaziantep. (8 isimli, 5.isim)
 3. Tip 2 Diyabetes Mellituslu hastalarda serum homosistein düzeyi ile mikroalbuminüri arasındaki ilişki, 36.Ulusal Diyabet ve 5.Uluslararası Obezite sempozyumu, Mayıs, 2000 Gaziantep. (8 isimli, 5.isim)
 4. Diabet yaşı ile mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlar arası ilişki, 37.Ulusal Diyabet Kongresi, Mayıs 2001 Kuşadası (Sözlü sunum) (6 isimli, 5.isim)
 5. Tip 2 Diabetes Mellitus’ta açlık homosistein düzeyi ile diabetin komplikasyonları arasındaki ilişki 37.Ulusal Diyabet Kongresi Mayıs, 2001, Kuşadası (5 isimli, 1. isim)
 6. Tip 2 Diyabetes Mellitus’ta glisemik ve metabolik kontrolün komplikasyon oluşumu üzerine etkisi 37.Ulusal Diyabet Kongresi, Mayıs 2001, Kuşadası (6 isimli, 4.isim)
 7. Üst gastrointestinal endoskopi sonuçlarımız. Düzce Bölgesi Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2002 (5 isimli, 4.isim)
 8. Alt gastrointestinal endoskopi sonuçlarımız. Düzce Bölgesi Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2002 (5 isimli, 4.isim)
 9. The very low rate of H Pylori eradication over the second months of completion treatment:
  Resistance or recurrence? Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2002 (7 isimli, 5.isim)
 10. Metastatik veya nüks etmiş serviks kanserli olgularda kemoterapi etkinliğinin değerlendirilmesi. 1.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2 Nisan, 2006, Antalya (8 isimli, 4.isim)
 11. Fludarabin kullanımı sonrası paraneoplastik pemfigus olgusu1.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2 Nisan, 2006, Antalya. (8 isimli, 1.isim)
 12. Kanser hastalarında alternatif tedavi kullanma sıklığı. 1.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2 Nisan, 2006, Antalya. (Sözel bildiri) (8 isimli, 5.isim)
 13. Meme kanserinde progresyon sonrası trastuzumaba devam edilmeli mi? 1.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2 Nisan, 2006, Antalya. (8 isimli, 4.isim)
 14. Kanser hastalarında akut faz proteini olarak CRP. 1.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2
  Nisan, 2006, Antalya. (8 isimli, 5.isim)
 15. Kanser ve Tromboz. 1.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 29 Mart-2 Nisan, 2006. (En iyi poster ödülü) (8 isimli, 1.isim)
 16. Timoma ile ilişkili kronik diyare olgusu. 16. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan, Antalya. (7 isimli, 1.isim)
Ulusal Yayınlar
 1. Bardet-Moon-Biedl Sendromu.Endokrinolojide Yönelişler, 1995. (5 isimli, 4. isim)
 2. Gebeliğin akut yağlı karaciğeri, T Klin J Gastrohepatolog 1998,9. (5 isimli, 3.isim)
 3. Akut Miyokard İnfarktüsünde trombolitik tedavi sonrası CK-MB enzim erken pikinin klinik reperfüzyon kriteri olarak değeri.Klinik Bilimler ve Doktor, Ocak 1999,Cilt5. (9 isimli, 2.isim)
 4. Premenstürel sendrom:yaygınlığı ve değerlendirilmesi Türk Aile Hek Derg 1998; 2(2): 72-5. (6 isimli, 6. isim)
 5. Diabetes Mellitusta Erken Dönemde Sınırlı Eklem Hareket Kısıtlılığının Belirlenmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2004; 2: 20-26. (3 isimli, 3.isim)
 6. Antifosfolipid Antikor Sendromu. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2004; 2: 39-47. (2 isimli, 2.isim)
 7. Malign hemoptizi ve major havayolu obstrüksiyonu Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2006; 2: 63-66. (2 isimli, 1.isim)
 8. Anal Canal Cancers. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2008;1(3):67-74 (2 isimli, 1.isim)
 9. Intensive Lipid Reduction and Proinflammatory Markers in the MODEST Study. Turk Jem 2010; 14: 31-4 (7 isimli, 2. isim)
Uluslararası Sözlü Bildiri ve Posterler
 1. Cancer and Thrombosis. Supportive Care in Cancer. Geneva, Switzerland June 30-July 2, 2005. (6 isimli, 2.isim)
 2. Chemotherapy at the end of life. 31st ESMO Congress, September 29-October 3, 2006, Istanbul
 3. Trastuzumab Beyond Progression In Metastatic Cancer, 31st ESMO Congress, 29.Sep- 03.Oct 2006, Istanbul, Turkey (10 isimli,7. isim)
 4. Characteristics of thromboembolic complications in cancer patients. 33rd ESMO congress Stockholm, Sweden, 12-16 September, 2008
 5. Acute phase proteins in malignancy: role of CRP in the discrimination of infectious complications in cancer patients. ECCO 13, The European Cancer Conference, 30 October-3 November 2005, Paris, France.
 6. Phase II trial of a combination of weekly docetaxel and four weekly carboplatin in the first line treatment of advanced non-small cell lung cancer. 31st ESMO Congress, 29.Sep-03.Oct 2006, Istanbul, Turkey. Prevalance and predictive factors affecting the use of complementary and alternative medicine in Turkish cancer patients. 31st ESMO Congress, 29 Sep-03 Oct 2006, Istanbul
 7. Thromboembolic complications in cancer patients. Gulsah Yenidunya, Hande Turna, Mehmet Akif Ozturk, Deniz Tural, Fatih Selcukbiricik, Ozcan Yildiz, Mustafa Ozguroglu, Fuat Demirelli, Evin Buyukunal, Suheyla Serdengecti. 2012 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA

Prof. Dr. Özcan Yıldız - Logo

Uzmanlık Alanları

Genel Tıbbi Onkoloji
Kökeni Belli Olmayan Metastatik Tümörler
Ürolojik Tümörler
Göğüs Kanseri
Sindirim Sistemi Tümörleri
Nöroendokrin Tümörler
Karsinoid Tümörler
Kanserde Risk Faktörleri
Tarama Yöntemleri
Kanserden Korunma
Adenokarsinom

Medipol Mega

Adres : TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çıkışı
No: 1 Bağcılar 34214 İstanbul
Telefon : 444 70 44
(0212) 460 77 77
Faks : (0212) 460 70 70

Sosyal Medya hesaplarımı takip edin, son gelişmelerden haberdar olun.